CEDROB S.A.
Ujazdówek 2A
06-400 Ciechanów

KRS 0000140562 | REGON 130280786 | NIP 566-00-04-455 | Nr BDO 000019278 | Kapitał zakładowy: 12 000 461 PLN | Kapitał wpłacony: 12 000 461 PLN.

Kontakt dla akcjonariuszy: akcjonariusze@cedrob.com.pl